Fondrobotar för pensionssparande – hur bör man tänka?

fondrobot pensionssparande

Fondrobotar är smidiga verktyg för dig som vill spara långsiktigt på ett enkelt och bekvämt sätt. Men hur ser det ut med fondrobotar för pensionssparande – hur bör man tänka? Räcker det med en fondrobot eller kan man behöva komplettera med annat?

Vill du på ålderns höst kunna dryga ut din allmänna pension och tjänstepension är det viktigt att du även kompletterar med ett privat pensionssparande – och att du börjar spara i god tid.

Ett månadssparande i aktier och/eller fonder är ett av de bästa sätten att spara till pensionen. Tycker du inte att du har tillräckligt med tid, intresse och kunskap för att själv sköta investeringar i värdepapper kan en fondrobot vara ett mycket bra alternativ.

Med en fondrobot får du ett helt automatiserat sparande som inkluderar en färdig fondportfölj med bra riskspridning, automatiska överföringar och regelbunden ombalansering av dina innehav. Ett sparande som i stort sett sköter sig själv medan du kan luta dig tillbaka.

Börjar du spara till pensionen tidigt, det vill säga när du är i 20- eller 30-årsåldern, har du en väldigt lång sparhorisont framför dig. Att inte ta onödiga risker är alltid viktigt vid finansiella investeringar, men ska du spara i 30 eller 40 år finns utrymme för ett lite högre risktagande i syfte att nå en högre potentiell avkastning.

Så vad finns då att tänka på om man vill använda en fondrobot till sitt pensionssparande? Ger en fondrobot lika hög avkastning som om du själv sätter samman en portfölj eller tar hjälp av en mänsklig investeringsrådgivare?

Komplett fondportfölj – men lite lägre risknivå

Fondrobotar som Lysa, Opti och Fundler är kompletta sparverktyg hos vilka du får en hel, färdig fondportfölj med bred exponering och en risknivå som relativt bra anpassas efter dina sparmål och din investeringshorisont.

Robottjänsternas portföljer innehåller ofta både aktivt förvaltade aktiefonder, indexfonder och räntefonder. En del inkluderar även ETF’er och ibland en liten andel aktier. Den procentuella fördelningen mellan de olika tillgångarna i portföljen anpassas efter din riskprofil.

Viktigt att känna till är dock att riskprofilen aldrig kan bli riktigt 100% individuell med en robottjänst. Fondrobotar styrs av algoritmer som bygger sparportföljer baserat på de uppgifter man lämnar om sin ekonomi och sina sparmål när man registrerar sig för tjänsten.

Eftersom robotarna är teknikstyrda finns alltid ett visst mått av generalisering. Detta gör att portföljerna hos fondrobotar ofta har en något låg risknivå i förhållande till den aktuella investeringshorisonten.

Sparar du till pensionen som ligger 30 år bort bör du exempelvis inte låta lågavkastande räntefonder utgöra en alltför stor del av din portfölj, men så kan det se ut hos många fondrobotar. Möjlighet att själv ändra i portföljen finns dock.

privat pensionssparande
Ju tidigare du börjar med ett privat pensionssparande, detso bättre.

Korrigera innehåll och/eller portföljens fördelning

Vill du använda dig av en fondrobot men anser att risknivån är för låg i det portföljförslag du fått kan du hos de flesta tjänster göra egna korrigeringar. Önskar du till exempel viga en större andel av portföljen åt aktivt förvaltade aktiefonder eller ta bort någon räntefond är detta möjligt.

För att kunna göra bra omfördelningar och byta ut vissa fonder mot andra är det dock viktigt att ha en del kunskap om marknaden och de tillgångar man lägger till. Många som väljer att använda en fondrobot har inte det.

Ett alternativ kan också vara att använda en robottjänst som erbjuder ett antal färdiga portföljer med olika risknivåer, från låg risk till mittemellan och hög. Ett exempel på en sådan tjänst är Fundler, hos vilka du kan välja mellan fyra olika indexportföljer med lägre risk samt fyra olika avancerade portföljer med högre risk.

Vidare är det viktigt att fundera över om en fondrobot är värd den avgift du får betala – om du ändå korrigerar innehav och fördelning på egen hand. Är du inte nöjd med den sparportfölj fondroboten skapar kan det vara mer lönsamt att skippa tjänsten och bygga en helt egen hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet.

Fondrobot som del av pensionssparande

Att kombinera en fondrobot med andra investeringar är också ett alternativ för pensionssparande.

Är du till exempel intresserad av att köpa aktier och vill inkludera en del av det också kan det vara smidigt att överlåta fondsparandet till en robotrådgivare. På så sätt får du mer tid över till din aktiehandel – vilket är betydligt mer krävande tidsmässigt.

Fondrobotar ger dig tillräckligt bred exponering och tillräcklig riskspridning för att kunna användas som enda sparform – men det finns inget som säger att de inte även kan användas som en del av flera i ett privat pensionssparande.

Länktips: Aktier för nybörjare

fondrobot del pensionssparande
En fondrobot kan användas som komplement till andra sparformer.

En fondrobot kan hjälpa dig att komma igång

Enkelheten och bekvämligheten i att inte behöva göra något själv är de främsta fördelarna med att använda sig av en fondrobot.

Många som tidigare inte haft något privat pensionssparande på grund av att de upplevt det för svårt och krångligt, har kommit igång tack vare de nya, moderna och användarvänliga robottjänsterna. Och det är precis det som är så viktigt – att komma igång.

Ett privat pensionssparande som komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen kommer nämligen göra stor skillnad för din ekonomi när det väl är dags att sluta arbeta.

Slutsats: Fondrobot till pensionssparande – hur bör man tänka?

Är du ute efter ett så enkelt, smidigt och prisvärt sparalternativ som möjligt till pensionen passar en fondrobot alldeles utmärkt. Antingen som enda investeringsform, eller i kombination med annat.

Har du länge kvar till pensionen kan det dock vara bra att vara uppmärksam på vilken risknivå du hamnar på med den portfölj roboten tar fram åt dig. Eftersom fondrobotar styrs av algoritmer och teknik, och således aldrig kan ge 100% individuellt anpassade förslag, tenderar många portföljer att hamna på en lite lägre risknivå än nödvändigt.

Ska du pensionsspara i 20, 30 eller 40 år vill du inte spara med en alltför låg risk eftersom det sannolikt kommer ge sämre avkastning. Ju längre tid du har kvar till pensionen, desto mer riskbenägen kan du kosta på dig att vara.

Sammanfattningsvis kan sägas att:

  • En fondrobot är ett utmärkt sätt att komma igång med ett privat pensionssparande
  • Investeringsrobotar kan användas som enda sparform eller i kombination med annat – exempelvis aktier
  • Hos många robottjänster finns möjlighet att korrigera innehav och fördelning i portföljen roboten föreslår – men då är det viktigt att man har viss kännedom om allokering av fondportföljer och de tillgångar man byter ut och lägger till
  • Var uppmärksam på risknivån du får genom din fondrobot – har du många år kvar till pensionen vill du inte ha en alltför låg risk redan från början

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *