Fondrobot eller indexfond – vad är bäst?

fondrobot eller indexfond - vad är bäst

En fondrobot eller indexfond – vad är bäst egentligen? Bägge ger bred exponering och bra riskspridning, men det rör sig om två olika sparformer. Nedan jämför vi båda alternativen samt listar för- och nackdelar för respektive sparform. 

Indexfonder har under lång tid varit storfavoriter bland många svenska privatsparare. De är billiga att spara i, ger bred exponering – och således bra riskspridning – och genererar ofta en mycket bra avkastning över tid.

Fonderna förespråkas också av många professionella investerare och finansexperter – däribland investmentbolaget Berkshire Hathaways kända VD Warren Buffett.

På senare år har dock automatiserade fondrobotar börjat dyka upp på marknaden och snabbt erövrat en hel del mark. Framförallt bland nybörjare som är ovana med fondhandel och sådana som vill ha ett bekvämt sparande som mer eller mindre sköter sig själv – det vill säga sådana sparare som ofta också dras till indexfonder.

Fondrobotar och indexfonder har en del gemensamt, men det finns också vissa skillnader. För att kunna göra ett bra val av instrument till sitt sparande är det viktigt att känna till vad som utmärker de bägge samt vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive sparform.

Vilka likheter finns det mellan fondrobotar & indexfonder?

Fondrobotar (alternativt investeringsrådgivare eller robotrådgivare som de också kallas) och indexfonder påminner om varandra på så sätt att bägge automatiskt ger en bred exponering och således en god riskspridning.

Till skillnad från om du sparar i aktier eller en vanlig aktivt förvaltad aktiefond får du med en indexfond och en fondrobot exponering mot många underliggande tillgångar genom ett samlat verktyg. Det här gör de bägge till mycket bekväma sparformer.

Både fondrobotar och indexfonder har också ganska låga avgifter. Indexfonder är överlag allra billigast, men bägge alternativen är billigare att spara i än vanliga aktiefonder.

Flera likheter till trots finns emellertid även ett par skillnader.

fondrobot bred exponering
En fondrobot ger bredast exponering.

En fondrobot ger dig en portfölj av fonder

Den främsta skillnaden mellan en fondrobot och en indexfond är att en fondrobot ger dig en portfölj av flera fonder, medan en indexfond bara är en enda fond. Förvisso med många underliggande tillgångar – men fortfarande endast en fond.

En bred indexfond ger ofta exponering mot flera hundra eller till och med ett par tusen underliggande tillgångar, beroende på vilket index den följer. Rör det sig om en global indexfond som investerar över hela världen får du i princip en tillräckligt bred exponering genom att endast ha en sådan fond i din portfölj.

Samtidigt är det som regel bra att även investera i några fler fonder i syfte att öka chanserna till bra avkastning. Omkring 4-5 stycken brukar vara lagom, med olika inriktning och olika risknivå. Det handlar med andra ord om att skapa en egen portfölj.

När du använder dig av en fondrobot får du förslag på färdiga fondportföljer innehållande flera olika fonder – oftast både indexfonder, aktiefonder och räntefonder. Fonderna väljs ut utifrån vilka förutsättningar du har uppgett i fråga om ekonomi och sparmål.

Eftersom en fondrobot ger dig en hel portfölj av olika fonder får du ännu bredare exponering med en sådan än om du endast sparar i en enda indexfond.

Automatisk ombalansering med en fondrobot

I takt med att marknaden svänger kommer dina olika innehav att utvecklas olika. Har du en portfölj av fonder kommer den fördelning du gjorde alltså förändras över tid, vilket också kan påverka din risknivå. Just därför är det viktigt att med jämna mellanrum balansera om portföljen.

Oftast räcker det med en gång per år, men har det varit mycket rörelse på marknaden kan man behöva göra det oftare.

Har du byggt en egen portfölj av indexfonder och eventuellt andra fonder måste du själv se till att balansera om dina innehav så att risknivån är fortsatt bra. Använder du däremot en fondrobot sker detta automatiskt.

En ombalansering behöver inte vara särskilt svårt, men tid och viss kunskap krävs ändå.

Indexfonder oftast lite billigare

Som inledningsvis nämndes är både indexfonder och fondrobotar billigare att spara i än aktivt förvaltade aktiefonder. Jämför man indexfonder med fondrobotar är dock indexfonder oftast snäppet billigare. Även om man tittar på Lysa, vilken är den fondrobot som har lägst avgifter.

Som exempel kan nämnas Avanza Global, vilken är en bred globalfond med en avgift på endast 0,10%. För Lysas fondrobot får du betala mellan 0,24-0,40%. Det finns också många bra indexfonder med avgifter på omkring 0,20% – däribland Länsförsäkringar Global Indexnära samt SPP Aktiefond Europa.

Låga avgifter är a och o vid såväl fondsparande som när man ska köpa aktier. Ju högre avgift ett sparinstrument har, desto bättre måste det prestera för att inte avgiften ska nagga för mycket på den framtida avkastningen.

Den något högre avgiften hos fondrobotar är givetvis motiverad av att verktyget inkluderar en del kringtjänster, vilka man inte får genom en indexfond.

avgifter fondrobotar
Ju längre avgift ett sparinstrument har desto mer får du behålla av avkastningen.

Fördelar och nackdelar

Med hjälp av jämförelserna ovan kan vi konstatera att såväl fondrobotar som indexfonder är bra sparalternativ för dig som vill investera på ett enkelt och bekvämt sätt. Både likheter och skillnader finns, liksom fördelar och nackdelar med att välja respektive alternativ – vilka summeras här:

Fondrobotar

Fördelar 

  • Du får en färdig portfölj av fonder
  • Bredare exponering och bättre riskspridning
  • Helt automatiserat sparverktyg som även inkluderar regelbunden ombalansering av innehav

Nackdelar 

  • Lite dyrare avgift
  • En del portföljer kan ha lite väl låg risk

Indexfonder

Fördelar 

  • Bred exponering mot många underliggande tillgångar
  • Lägst avgifter
  • Aldrig sämre avkastning än index (dock heller aldrig bättre)

Nackdelar

  • En indexfond är inte en portfölj – du får själv bygga en fondportfölj om du vill spara i fler tillgångar
  • Ingen automatisk ombalansering

Sammanfattning: Fondrobot eller indexfond – vad är bäst?

Både fondrobotar och indexfonder är bra och bekväma investeringsalternativ med vilka du automatiskt får en bred exponering och god diversifiering. Med en fondrobot får du däremot en färdig sparportfölj, medan en indexfond bara är en enda fond.

Huruvida en fondrobot eller en indexfond är bäst beror på om du själv vill sätta ihop din egen fondportfölj – eller om du föredrar ett så automatiserat och bekvämt sparande som möjligt.

För det sistnämnda är en fondrobot det bästa alternativet eftersom du kan överlåta allt ifrån överföringar till ombalansering av innehaven till robotrådgivaren.

Har du däremot tid och intresse nog för att skapa din egen fondportfölj kan indexfonder passa bättre.

Tips: Hos nätmäklare som Avanza och Nordnet finns både robotrådgivare och indexfonder att investera i. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *