Vem kan ha användning av en fondrobot?

vem kan ha användning av en fondrobot

Fondrobotar erbjuder automatiserade spartjänster som är både enkla, billiga och bekväma.  Men vem kan ha bäst användning av en fondrobot? Är de främst riktade till absoluta nybörjare – eller passar de även mer rutinerade investerare?

Fondrobotar som Lysa, Opti, Fundler och Better Wealth lockar med enkla, automatiserade robotrådgivare som gör fondsparande mer tillgängligt för fler. De har på senare år blivit allt mer populära på den svenska sparmarknaden och fått fler att våga starta fondsparanden.

Många av de tillgängliga tjänsterna marknadsförs som optimala för nybörjare då man får hjälp att välja ut fonder och skapa en portfölj med bra riskspridning – något som av många oerfarna investerare ofta upplevs som svårt.

Men kan man ha användning av en fondrobot även om man har bra koll på börsen och handlat mycket själv? Absolut – mycket handlar om tycke och smak samt hur man kombinerar roboten med övrig handel.

Fondrobotar gör det lätt att komma igång

En fondrobot syftar till att förenkla investeringar i fonder och på så sätt hjälpa fler att komma igång med ett långsiktigt sparande – oavsett tidigare erfarenhet.

Avanza Auto, Opti, Lysa, Fundler, Nordnet Robosave och Better Wealth rankas som de bästa fondrobotarna i Sverige och fungerar alla på ungefär samma sätt.

I samband med att man registrerar sig som kund får man besvara ett antal frågor om bland annat sin ekonomi och sina sparmål, varpå robottjänsten sedan presenterar ett portföljförslag med lämpliga fonder. Här kan man antingen välja att acceptera eller själv korrigera portföljen.

Det faktum att det är så enkelt att komma igång och att man får hjälp att bygga en bra portfölj gör förstås fondrobotar tilltalande för nybörjare. Tröskeln in till att investera i värdepapper blir plötsligt lägre.

Bara för att de är enkla att använda betyder det dock inte att de inte är bra investeringsverktyg som passar flera olika typer av sparare.

Lästips: Aktier för nybörjare

Olika sätt att använda en fondrobot

En fondrobot eller investeringsrådgivare kan användas på olika sätt – antingen som enda spartjänst, eller som ett komplement till övriga investeringar.

Är man nybörjare och bara vill få in en fot på marknaden för att komma igång med ett sparande duger det bra att använda en fondrobot som enda verktyg för investeringar.

Fondrobotar är lätta att månadsspara i, har låga avgifter och har historiskt sett genererat bra avkastning. Man behöver inte själv tänka på att allokera sin portfölj och kan känna sig trygg med en bra riskspridning.

En fondrobot kan som nämnts också användas som ett komplement till andra investeringar. Kanske vill man fokusera mer på aktiv aktiehandel och låta fondsparandet vara mer automatiserat.

Somliga väljer också att använda en robottjänst för vissa delar av sparandet – till exempel för barnsparande eller till ett framtida bostadsköp.

fondrobot nybörjare
Fondrobotar är mest populära bland nybörjare.

Passar fondrobotar även för erfarna investerare?

De som har tidigare erfarenhet av att investera i fonder och kanske även aktiehandel tenderar att själva vilja välja fonder att spara i. Man har kunskapen som krävs och tycker dessutom oftast att det är både roligt och intressant.

Med det dock inte sagt att en investeringsrobot inte kan tilltala även dessa personer.

Är man någorlunda kunnig inom fondhandel och vet hur man sätter ihop en bra portfölj med bred exponering och god riskspridning kan en fondrobot ändå fungera fint som ett komplement.

Som ovan nämndes kan man exempelvis välja att placera vissa delar av sitt sparande med hjälp av en fondrobot och på så sätt frigöra mer tid till andra investeringar och kanske spännande handelsmetoder som daytrading och swingtrading.

Fondrobotar är mer populära att använda bland nybörjare och småsparare med begränsad kännedom om och erfarenhet av fondhandel – men passar egentligen sparare på alla nivåer.

Mycket handlar om hur man själv vill lägga upp sitt sparande.

Vanligt med lägre risk

En robotrådgivare ser till att pengar automatiskt placeras i olika fonder, vilka är finansiella instrument. Fonder kan både öka och minska i värde och det finns alltid en risk att man förlorar pengar.

Olika fonder har dock olika risknivå. På marknaden finns alltifrån korta räntefonder med mycket låg risk, till högriskade tillväxtfonder och snäva branschfonder. Hög risk är positivt korrelerat med högre potentiell avkastning, men innebär även att man kan förlora desto mer.

Fondrobotar tenderar att välja ut fonder med en relativt låg risknivå. Detta kan vara antingen positivt eller negativt beroende på vilken riskaptit man har och hur lång investeringshorisont man tänker sig.

Avser man spara under 10,20 eller kanske till och med 30 år kan man ofta kosta på sig en högre risk i syfte att förhoppningsvis få bättre avkastning. Ju längre sparhorisont man har, desto högre risk kan man ta (dock alltid inom rimliga gränser förstås).

En fondrobot kan vara mindre lämplig för långsiktiga sparanden om risknivån blir onödigt låg. Således är det viktigt att kontrollera vilka fonder man får på förslag och om någon omfördelning behöver göras för att risknivån bättre ska anpassas till tidsramen för sparandet.

Har man en kortare sparhorisont på bara några år är en lägre risk förstås att föredra. Sådana gånger kan fondrobotarnas investeringsförslag med lägre risk ofta passa mycket bra.

fondrobot lägre risk
Fondrobotar ger ibland lägre risk vilket kan påverka avkastningen.

Sammanfattning: Vem kan ha användning av en fondrobot?

Såväl nybörjare som mer rutinerade sparare kan använda sig av fondrobotar. Vill man komma igång med ett bekvämt sparande där man får hjälp att välja ut bra fonder och där alltifrån månatliga köp till rebalansering av portföljen sköts automatiskt passar en robottjänst perfekt.

Viktigt att känna till är att man ofta får en lite lägre risk om man använder en robotrådgivare eller investeringsrobot. Prioriterar man mer trygghet kan detta vara bra, men har man en väldigt lång sparhorisont kan avkastningen bli lidande.

Man kan alltid ändra om i förslaget från fondroboten och byta ut fonder om man vill för att bättre anpassa risknivån till dina förutsättningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *