Ger en fondrobot lika hög avkastning?

Ger en fondrobot lika hög avkastning

Med hjälp av en bra fondrobot kan du på ett enkelt och bekvämt sätt automatisera ditt månadssparande och få hjälp att bygga en välbalanserad fondportfölj. Men hur ser det ut med värdeutvecklingen? Ger en fondrobot lika hög avkastning som om du hade byggt portföljen själv?

Sparar du i fonder, aktier eller andra värdepapper vill du få en så bra riskjusterad avkastning som möjligt – det vill säga att dina investeringar genererar en så bra vinst som möjligt i förhållande till den risk du tagit.

Fonder har generellt sett ofta en lite lägre förväntad avkastning än aktier då exponeringen är betydligt bredare och risken således något lägre. Men är det någon skillnad på att sätta samman sin egen fondportfölj jämfört med att använda sig av en fondrobot?

Kan man förvänta sig att en fondrobot – eller robotrådgivare som de också kallas – ger lika bra värdeutveckling över tid som en fondportfölj man själv har byggt ihop?

Hur hög är den genomsnittliga avkastningen för fonder?

En renodlad fondrobot investerar endast i olika typer av fonder, såsom aktiefonder, räntefonder och indexfonder. Det finns också robottjänster som investerar helt eller delvis i ETF’er – däribland populära Better Wealth.

För att få ett hum om vilken avkastning du kan förvänta dig av en fondrobot är det bra att först och främst titta på vad den genomsnittliga avkastningen för fonder är överlag. Detta eftersom det är den sparform som robottjänsterna investerar i.

En normal avkastning på börsen ligger på omkring 7-8% per år. Fonder som investerar i aktier kan ge en avkastning i nivå med det, men också både högre och lägre än så. Indexfonder ger avkastning i nivå med det index de följer – varken bättre eller sämre.

Vidare finns också räntefonder – vilka är de med lägst förväntad avkastning. Räntefonder investerar i korta eller långa räntepapper istället för i aktier på börsen. Risken är betydligt lägre än med aktiefonder, indexfonder och blandfonder, varför avkastning således också är lägre.

Eftersom det finns flera olika typer av fonder med olika risknivå och olika potentiell avkastning, kan värdeutvecklingen med den fondrobot du använder se väldigt olika ut. Hur hög avkastning du kan förvänta dig av din investeringsrobot beror på hur din portfölj är sammansatt. Vilka slags fonder som är inkluderade och hur fördelningen ser ut.

Fondportföljerna anpassas utifrån riskprofil

I samband med att du registrerar dig som kund hos en fondrobot får du svara på ett antal frågor om din ekonomi, dina sparmål och din sparhorisont. Utifrån de svaren tar roboten fram ett förslag på en portfölj med fonder som passar dina förutsättningar.

Har du en väldigt lång sparhorisont finns utrymme för ett högre risktagande och således en högre förväntad avkastning. Avser du spara kortare tid är det lämpligare med lite lägre risk.

Huruvida du får förslag på en portfölj med lägre eller högre risk – och således lägre eller högre förväntad avkastning – beror med andra ord på vilka förutsättningar du anger. Hur din riskprofil ser ut.

Vidare finns också robottjänster med ett antal färdiga portföljer att välja bland – såsom Fundler. Hos Fundler finns fyra indexportföljer med lite lägre risknivå samt fyra så kallade avancerade portföljer med högre risknivå. Utifrån din egen riskprofil kan du enkelt välja den du anser passa bäst.

Lästips: Intresserad av att kombinera fonder med aktier? Här kan du läsa om aktier för nybörjare.

Riskjusterad avkastning fondrobot
Risk och avkastning är positivt korrelerade – ju högre risk, desto högre potentiell vinst.

Högre eller lägre avkastning beror på vad du jämför med

Så är det – huruvida en fondrobot ger högre eller lägre avkastning än något annat beror på vad du jämför den med och vilka fonder du får i din portfölj.

Trots avancerade algoritmer och modern AI-teknik kan en fondrobot aldrig fullt ut ersätta en mänsklig rådgivare. De portföljförslag du får genom en robot kan inte bli lika 100% individuellt anpassade efter dina förutsättningar som om du hade valt ut dina fonder själv eller om du fått hjälp av en investeringsrådgivare.

Samtidigt kanske du själv har begränsad eller ingen erfarenhet alls av fondsparande sedan tidigare och känner dig osäker på hur du ska bygga en portfölj med lämplig risknivå och bra diversifiering.

I sådana fall kan en fondrobot ge väsentligt bättre avkastning än om du hade satt ihop en portfölj själv med alldeles för snäv exponering och för hög risk.

Var uppmärksam på risknivån

Eftersom en automatiserad fondrobot aldrig kan anpassa en portfölj helt utifrån dina individuella förutsättningar tenderar många av dem att hålla en något lägre risknivå. De tar lite det säkra före det osäkra.

En portfölj med lägre risk har ofta en större andel räntefonder och/eller indexfonder och en mindre andel aktivt förvaltade aktiefonder. En sådan fördelning är bra om du avser spara en kortare tid (under fem år), men vid en längre sparhorisont vill du inte ha en alltför låg risk eftersom det påverkar din framtida avkastning.

Väljer du att använda dig av en fondrobot är det således viktigt att du kontrollerar risknivån på det portföljförslag du får, alternativt väljer en av de färdiga portföljerna med en lagom hög risk för dig och ditt sparande.

Slutsats: Ger en fondrobot lika hög avkastning?

En fondrobot har tillgång till precis samma fonder och ETF’er på marknaden som du själv har. Skillnaden mellan en automatiserad spartjänst och att själv bygga ihop en fondportfölj ligger alltså inte i de tillgängliga instrumenten – utan vilka man investerar i och hur portföljinnehavet fördelas.

Det finns inget som säger att en fondrobot ger sämre avkastning bara för att den är ett automatiserat verktyg. Tvärtom. Använder du en fondrobot kan du vara säker på att du får en tillräckligt bred exponering och en bra riskspridning samt att ditt innehav allokeras om regelbundet – tre viktiga förutsättningar för att kunna gå plus på ett fondsparande.

Saknar man kunskap, tid och intresse för att på egen hand bygga en bra fondportfölj kan en investeringsrobot många gånger vara ett bättre alternativ.

Viktigt är ändå att vara uppmärksam på vilken risknivå du faktiskt hamnar på med en robot. Detta eftersom många robottjänster tenderar att föreslå portföljer med lite lägre risk för att på så sätt passa en bredare skara.

Lästips! På Samuelssons Rapport finns mer att läsa om fondrobotar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *